Gå til innhold

Tarinallistaminen on osallistumista

Tornio-Haaparannan matkailukoordinaattori Sisko Kalliokoski näkee potentiaalia Revontultentien ja sen lähiympäristön tarinoiden tuotteistamisessa matkailuyrittäjille. Useamman maan halki kulkeva tie tarjoaa olemassa oleville yrityksille ja matkailuyrityksen perustamista harkitseville suotuisan ympäristön, jota voisi hyödyntää enemmänkin. – Torniojokilaakso on kulttuurillisesti hyvin rikasta seutua. Luonnon, rauhan ja hiljaisuuden lisäksi ympäristönä alueemme on hyvin aito ja se herättää matkailijoissa kiinnostusta, hän kertoo.

Tarinat ja niiden hyödyntäminen eivät ole uusi ilmiö matkailussa. – Tarinoiden avulla jaetaan informaatiota, yksinkertaisimmillaan esimerkiksi turistioppaat jakavat tarinoiden kautta tietoa  matkakohteista sekä kohteiden historiasta. Parhaimmillaan tarinan tuotteistaminen onnistuu kuitenkin silloin, kun turisti voi osallistua ja kokea itse tarinan henkilökohtaisella tasolla. – Olisi hyvä pohtia, mitkä ovat niitä palveluita ja kokemuksia jotka saisi luonnollisesti liitettyä tämän alueen tarinoihin, tähän ei ole vain yhtä keinoa tai tapaa.

Kalliokosken mukaan Revontultentien ympäristön tarinat olisi hyvä sitouttaa yhdeksi isommaksi kokonaisuudeksi. Tällä tavalla matkailuyrittäjät voivat löytää tarinoiden avulla uusia ideoita ja palveluita – Tämä meidän seutu ole yhden ison ja näkyvän brändin ympärille nojaava alue kuten vaikkapa Rovaniemeä voi ajatella. Kahden maan raja on toki näkyvä ja tärkeä elementti, mutta yksittäiset tarinat ja Revontultentie olisi hyvä nähdä suurempana kokonaisuutena.
Tarinoihin vahvasti sidoksissa oleva matkailubisnes on ympäri maailmaa nousussa ja Kalliokoski uskoo, että trendi saapuu entistä enemmän myös tämän alueen matkailuun. Our Stories hankkeessa hän näkee paljon potentiaalia erityisesti tarinoiden löytämiseen ja niiden esille tuomiseen. – Tarinat jotka tukevat jo tämän alueen olemassa olevia vahvuuksia matkailun kannalta tuovat lisää rikasta sisältöä jota kannattaa hyödyntään, hän päättää.

Business along the Northern Lights Route?

MyStory project promotes small tourism companies in the Northern Lights Route area through corporate storytelling and digital marketing.

MyStory project

All rights reserved | Our Stories/My Story | GDPR
Design & code: Gnist / Illustrations: Anna Koi