Gå til innhold

The brave Sámi woman

See the text in English

See the text in the original language

This is the story about Inger Nakken, a Sámi woman who lived between 1805 and 1873 in a small hamlet called Nakken, close to Tromsø. Risking her own life, she saved many people from drowning at sea. In 1851 she received the King’s Medal for her bravery.

Herbjørg Karlsen Fagertun from Nordreisa shared this story. Inger Nakken was her great great grandmother.

Dette er fortellingen om Inger Nakken, en samekvinne som levde fra 1805 til 1873 I den lille bygda Nakken i Ullsfjorden nær Tromsø.  Med fare for eget liv, reddet hun mange fra drukningsdøden. I 1851 mottok hun Kongens Borgerdådsmedalje for sitt heltemot. Hun var første kvinne – og same, som fikk overrakt en slik medalje.

Sitat fra Lyngen gamle Bygdebok:

…” Inger Nakken – medalje for bergingsdåd

Nakken var for inntil om lag 15 år siden en enslig gård beliggende mellom Skarmunken og Breivikeidet, og var et meget værhårdt sted. Her bodde i 1840- og 1850-årene en enke Inger Johnsdatter som som utførte så mange dåd ved å redde folk fra å drukne på den stormfulle Ullsfjorden at hun fikk tildelt kongens medalje for borgerdåd i sølv, å bære i et sølvkjede om halsen, som det het, og dertil belønning av statskassen på 30 spd. samt 30 spd. av hans majestets egne midler til innkjøp av en passende båt til henne. En slik tildeling og anerkjennelse var svært sjelden i de dager.

Det var tidligere lensmann Berg som sendte forestilling til departementet om at Inger til forskjellige tider med fare for sitt eget liv og med sjelden oppofrelse hadde reddet mennesker fra å drukne.  Flere år hadde hun gitt akt på ”ethvert Raab der kunde tyde paa at være Nødsraab og ligeledes givet Agt på de Baade der i stærk Storm have seilet ind af Ulsfjorden”,  er det berettet, og dermed reddet i alt 11 mennesker fra drukningsdøden. Som et eksempel er meddelt fra 1847, da fiskerne kom hjem fra Lofoten, og hun var i arbeid med å bringe høy ned til sin båt ved fjorden, så hun at en båt som tilhørte handelsmann Knud Figenschou kullseilte. Hun kastet alt høyet av båten og rodde sammen med sin lille sønn ut og reddet 3 mann som lå på båthvelvet. I oktober 1850 reddet hun sammen med sine 2 sønner 3 menn som under storm var kullseilt utenfor Nakken…”

”…I en reportasje fra Lyngen den 5. oktober 1851 stod dette å lese i Tromsø Tidende:

Idag erholdt Enken Inger Johnsdatter Nakken Medaljen for Borgerdaad hvormed hun er benaadet. Høitideligheden foregik i Kirken i Menighedens Overvær efterat Gudstjeneste var endt, og blev indledet med et Foredrag af den konstituerede Amtmand, Byfogd Knap, som derpaa hængte Medaljen om hende. Den Baat, som H.M. Kongen af sine egne Midler havde foræret hende, havde hun allerede modtaget, og ankom hun i den til Kirken.”

I Fr. A. Munchs Samlede Skrifter finnes i Bind 1 en beretning – som et fortellende dikt – om samekonen Inger Nakken. Bindet ble utgitt i København i 1887, og diktet er siden oversatt og utgitt på engelsk under tittelen ” A Sketch of Life in Norway” (se bildet)
Boktittel: Norwegian and Swedish poems. Johan A. Dahl. Bergen 1872.

Fortellingen ble delt med Our Stories av Herbjørg Karlsen Fagertun fra Nordreisa. Inger Nakken var hennes tipp-tipp oldemor.


Country of origin: Norway

Bedrift langs Nordlysvegen?

MyStory-prosjektet fremmer små reiselivsbedrifter langs Nordlysveien gjennom historiefortelling og digital markedsføring.

MyStory prosjekt

Ønsker du å snakke med noen om Our Stories?

FINLAND

Saila Puukko
Lapland UAS

Kauppakatu 58
95400 Tornio

+358 (0)40 7528573

FINLAND

Elina Söderström
Studio E-City ky

Saarenpäänkatu 39
95430 Tornio

+358 (0)44 0931214

NORGE

Inger Birkelund
ihana! as

Hovedveien 2
N-9151 Storslett

+47 92055728

SVERIGE

Annika Kronqvist
Svefi Academy

Torget 3
SE-953 32 Haparanda

+46 922 688 17

SVERIGE

Erling Fredriksson
JORD Ek. För.

Kyrkbacken 21
980 61 Tärendö
0046-(0)978-718 39
0046-(0)70-5478789

Alle rettigheter reservert | Our Stories
Design & kode: Gnist / Anna Koi