Gå til innhold

Revontultentien maisemat

Johdanto

Meidän yhteisellä maisemalla täällä pohjoisessa on jännittävä historia. Kaunis ja monivivahteinen pohjoisen maisema on luonnon voimien luoma, jään, tuulen, veden ja auringon muovaama ja meidän ihmisten muokkaama. Alueen eteläosassa maisemakuvaa hallitsee meri, rannikko, saaristo, jokisuut, mustikkametsät ja hienot viljelysmaat. Jokilaaksot, jotka jo ikimuistoisista ajoista ovat luoneet mahdollisuuden elämälle pohjoisessa, johtavat meidät läpi vanhojen kulttuurimaisemien, vaarojen ja laaksojen välistä ja laajojen metsien halki, kunnes saavumme karuun, mutta kauniiseen tunturimaisemaan ja jokien kylmille ja syville lähteille. Jos jatkamme vielä vähän matkaa, yli korkeiden vuorien, saavumme toiselle rannikolle, jonka rikkaat kalasaalit ovat houkutelleet ihmisiä kaikkina aikoina.

Pohjoiskalotissa ovat eri heimot ja kielet tulleet ja menneet jo vuosituhansien ajan. Voisi sanoa, että me, jotka nyt asumme ja elämme täällä, olemme varsinainen sekoitus eri kulttuureja ja kansoja. Vanhat kartat kertovat näistä vanhoista heimoista ja valtakunnista, kuten esim. kveenit eli kainulaiset, bjarmit, karjalaiset, lappalaiset, hämäläiset , saamelaiset, juutit, göötit, hälsingit ja pohjanmiehet jne.

Pohjoiskalotti on aina ollut suhteellisen harvaanasuttu ja rajaton alue. Ennen, kuin mitään valtioita, kuten Suomi, Ruotsi tai Norja oli edes olemassa, kulkivat reitit pääasiassa itä-länsi suunnassa. Eri kieliä puhuvat heimot elivät alueella pääosin sovussa, metsästäen, kalastaen, kauppaa tehden, karjaa pitäen ja viljellen.

Tänään ovat elinkeinot kehittyneet, valtioiden synnyttyä ovat rajat paikoin luoneet keinotekoisia esteitä vanhoille kulkureiteille ja asuinpaikoille, mutta silti alueen asukkaat ovat jatkaneet kanssakäymistä keskenään rajoista piittaamatta.

Pohjoiskalotti ja sen rikkaudet ovat aikojen saatossa olleet eri valtioiden ahneuden kohteena. Valtataistelut valtioiden välillä ovat johtaneet myös sotiin alueella. Ja kiinnostus arktisia luonnonvaroja kohtaan ei ole vieläkään laantunut, pikemminkin päinvastoin.

Our Stories – Meidän tarinat

Our Stories hankkeessa pyrimme nostamaan esille meidän yhteisen kulttuurihistorian ja -identiteetin, jotka ovat vahvasti esillä rajan molemmin puolin kulkevaa Revontultentietä. Revontultentie yhdistää projektin kolme Pohjoiskalottiin kuuluvaa kumppanimaata; Suomen, Ruotsin ja Norjan. Tavoitteena hankkeessa on edistää alueen tarinankerrontaa ja paikallista identiteettiä paikallistamalla inspiroivia ja rajat ylittäviä tarinoita. Tarinoiden avulla projekti edistää uteliaisuutta Pohjoiskalottia ja Revontultentietä kohtaan. Tarinoissa tuodaan esille paikallisia ja katoavia kieliperintöjä, kuten meänkieltä, kveeninkieltä ja saamenkieltä. Lopputuloksena syntyy erilaisia tuotantoja; musiikkia, suullista tarinankerrontaa, lyhytelokuvia, sekä Tarinakirja.

Hankkeen rahoittaja onInterreg Pohjoinen ja hankkeen toimintalinja on kulttuuri ja ympäristö.

Our Stories hankkeen pääkoordinaattori on Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja kumppaneina projektissa toimivat Studio E-City Ky Suomesta, Ihana As! Norjasta, JORD ja Ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu SveFi Ruotsista.

Tavoite ja metodi

Maisema-analyysin tavoitteena on kuvailla Revontultentien maisemat kokonaisuutena. Analysoitava alue alkaa TornioHaaparannasta ja jatkuu läpi Norrbottenin Norjan Storslettiin ja Nordreisaan. Koska alue on niin suuri, tullaan analyysi pitämään melko yleisellä tasolla. Maisema-analyysissa on maisemakuvalla keskeinen osa. Maisemakuvaanalyysissä maisema tulkitaan visuaalisesti. Tässä projektissa käytämme Kevin Lynchin metodia, tosin hieman sovellettuna, jotta analyysistä tulisi mahdollisimman objektiivinen.  Visuaalisen maisemantulkinnan lisäksi analyysi muodostuu selostuksesta alueen käytöstä ja kuinka maisema on syntynyt, sekä alueen historiasta. Analyysin pohjalta on sitten helpompi valita tärkeimmät kohteet ja laatia niille kehityssuunnitelmat.

Maisema-analyysin laadinta alkoi Our Stories hankeryhmän yhteisellä kiertoajelulla, Round Trip:llä, jolloin koko hankeryhmä matkasi Revontultentietä pitkin kerätäkseen tarinoita ja tutustuakseen alueeseen. Sittemmin analyysityö on jatkunut hakemalla tietoa verkosta ja kirjallisuudesta, tutkimalla karttoja, kuvia, sekä tekemällä maastokäyntejä jne.

Kyseisen maisema-analyysin laatii E-City Landscape & Art/Studio E-City ky, joka on yksi Our Stories hankkeen kumppaneista. Studio E-Cityn rooli tässä hankkeessa on monipuolinen. Maisema-analyysin lisäksi keräämme tarinoita, tuotamme tarinoista musiikkia ja esitämme sitä. Musiikkituotannossa keskitymme alueen historian kertomiseen ja myös maisema-analyysissä on painopiste alueen kulttuurihistoriassa, mutta myös maisemakuva ja esim. kauniit näkymät, alueen saavutettavuus, alueen parempi näkyvyys ja houkuttelevuus ovat tärkeitä.

Mikä on maisema?

Maisema on meitä ympäröivä, eri tekijöistä; elollisista ja elottomista, koostuva kokonaisuus. Elollisia osatekijöitä ovat esimerkiksi eläimistö ja kasvillisuus ja elottomia osatekijöitä ovat esim. ilmasto, maa- ja kallioperä jne. Maiseman voi kokea hyvin monella tavalla, eri aisteja käyttäen. Myös omat kokemukset vaikuttavat siihen, kuinka tulkitsemme meitä ympäröivää maisemaa, ympäristöä.

Maisema on elävä ja kehittyvä, eri luonnonilmiöt, sään vaihtelut, vesi, tuuli, aurinko, sekä eri vuodenajat muokkaavat maisemaa jatkuvasti. Myös ihminen muokkaa maisemaa. Hyvä esimerkki maisemasta, joka on syntynyt ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksesta on kulttuurimaisema.

Mikä Revontultentie?

Revontultentie kulkee Suomen ja Ruotsin läpi pohjois-Norjaan. Se alkaa Perämerenrannalta Haaparanta-Torniosta ja seuraa valtatie E8:aa Suomen puolta ja valtatie 99:ää Ruotsin puolta Tornionjokea Kilpisjärvelle ja sieltä Norjan puolelle ja edelleen Storfjordin kautta Tromssaan.

E8-tien kehittäminen matkailutieksi on alkanut vuonna 2001 Suomen, Ruotsin ja Norjan välisenä hanketyönä. Tavoitteena on ollut parantaa alueiden yhteistyötä ja saada lisäarvoa alueen matkailulliselle markkinoinnille ja kehitystyölle.

Aikataulu ja yhteystiedot

Maisema-analyysin laadinta on parhaillaan käynnissä, mutta siihen voi ja ehtii vielä vaikuttaa. Lokakuussa järjestämme Haaparannalla tapahtuman, jossa on seminaareja ja missä ennen kaikkea esitetään hankkeen aikana tuotettua musiikkia, filmejä ym. Samassa tapahtumassa esitellään myös maisema-analyysi.

Jos sinulla on ideoita, vinkkejä arvokkaista maisemakohteista tai muuta asiaan liittyvää, niin ota ihmeessä yhteyttä!

Yhteystiedot:
Landskapsarkitekt LAR/MSA/Maisema-arkkitehti Elina Söderström
s-posti: elina@e-citylandscape.eu
puh. +358 44 0931214

Liiketoimintaa Revontultentiellä?

MyStory-hankeessa lisättiin Revontultentien varrella toimivien pienyritysten näkyvyyttä yritystarinoiden ja digitaalisen markkinoinnin avulla.

MyStory projekti

FINLAND

Saila Puukko
Lapland UAS

Kauppakatu 58
95400 Tornio

+358 (0)40 7528573

FINLAND

Elina Söderström
Studio E-City ky

Saarenpäänkatu 39
95430 Tornio

+358 (0)44 0931214

NORWAY

Inger Birkelund
ihana! as

Hovedveien 2
N-9151 Storslett

+47 92055728

SWEDEN

Annika Kronqvist
Svefi Academy

Torget 3
SE-953 32 Haparanda

+46 922 688 17

SWEDEN

Erling Fredriksson
JORD Ek. För.

Kyrkbacken 21
980 61 Tärendö
0046-(0)978-718 39
0046-(0)70-5478789

Kaikki oikeudet pidätetään | Our Stories | GDPR
Suunnittelu ja koodi: Gnist / Anna Koi