Gå til innhold

Bussring

See the text in English

See the text in the original language

For you and Northern Norway

Bussring is a family business with roots in Nordreisa. Our heart beats for Northern Norway and we are passionate about sustainable transport solutions and experiences in the North.

We are a proud, traditional company that was established way back in 1957. It started small, with a small bus that transported people in Nord-Troms between the villages. On winding northern Norwegian roads, we helped create viable communities and social bonds over high mountains and deep fjords. Since the 1950s, we have worked hard and purposefully to further develop our services, and today Bussring appears as a modern logistics partner and tour operator.

How it all started: The story of Henry Nyvoll, founder of Bussring

Henry grew up in poor conditions. His parents were sheep farmers. The make ends meet, they bought a small Volvo bus in 1957 and both parents had to take turns driving. The bus soon became a link between the villages in Nord-Troms, where people were transported to school, parties, and gatherings along narrow and winding roads. Under the midnight sun and under blazing northern lights. In all kinds of weather, on all kinds of roads. All year round.

At that time there was no nursery school, and Henry was too young to be at home alone. So, when his mother Lilly drove the bus, Henry came along for the ride. Every day, he sat in the front row, secured to his seat with a scarf. And every night he took two toys to bed with him: a plate and a wooden spoon. The plate became a steering wheel, the spoon was his gear lever and off he drove in his bus to dreamland.

Henry bought his first real bus before he was 30 years old. He started his journey into the tourism industry by giving thousands of travellers their first encounter with the Arctic summer and the midnight sun on the North Cape.

Welcome aboard! Next stop: your dream vacation

This is how our adventure began, 50 years ago. Today, we have 40 buses and are happy to count 100 employees as our extended family. We can proudly say that we realize many dreams each year by making it easy to travel to experiences in the North, regardless of the weather and season. With our own route (The Arctic Route), good partners, new buses, and skilled drivers, we take you on adventures across the Arctic North. On the way, you get to feel the sense of community, visit exciting local communities, and discover the wonderful nature of the arctic adventure – all in safe surroundings.
We make your journey an experience – the Arctic way.

 

Start your journey here:
  Bussring.no
   The Arctic Route
   The Arctic Route

For deg og Nord Norge

Bussring er en familiebedrift med røtter i Nordreisa, ett hjerte som banker for Nord-Norge og ett brennende ønske om bærekraftige transportløsninger og opplevelser i Nord.
Vi er et stolt, tradisjonsrikt selskap som ble etablert helt tilbake i 1957. Det begynte i det små, med en liten buss som fraktet folk i Nord-Troms mellom bygdene. På svingete nordnorske veier var vi med på å skape levekraftige samfunn og sosiale band over høye fjell og dype fjorder. Siden 50-tallet har vi jobbet hardt og målrettet for å videreutvikle våre tjenester, og i dag fremstår Bussring som en moderne logistikkpartner og turoperatør.

Historien om Henry Nyvoll, gründer av Bussring 

Henry vokste opp under skrinne kår, foreldrene var sauebønder. De kjøpte en liten Volvo-buss for å få endene til å møtes og begge foreldrene måtte kjøre på skift. Bussen ble snart et bindeledd mellom bygdene i Nord-Troms, der folk ble fraktet til skole, fest og forsamlinger langs smale og svingete veier. Under midnattssola og under flammende nordlys. I all slags vær, på all slags føre. Året rundt.

På den tida var det ingen barnehage, og Henry var for liten til å være hjemme alene. Så når mor Lilly kjørte bussen satt Henry på første rad, fastbundet med ett skjerf. Og hver kveld tok han med seg to leker i senga; et fat og en tresleiv. Tresleiva var girspaken, fatet ble et ratt. Slik kjørte Henry buss inn i drømmeland.

Henry kjøpte sin første buss før han var 30 år og startet sin eventyrlige reise inn i buss og reiselivsbransjen ved å gi tusenvis av turister sitt første møte med sommeren og midnattssola på Nordkapp.

 

Velkommen om bord, på vei til dine drømmer!

Slik startet busseventyret for 50 år siden, som i dag teller 40 busser og 100 ansatte. I dag realiserer vi mange drømmer ved å gjøre det enkelt å reise til opplevelser i Nord, uansett vær og årstid. Med egen rute (The Arctic Route), gode samarbeidspartnere, nye busser og dyktige sjåfører tar vi deg med på eventyr over hele Nordkalotten. På veien får du kjenne på fellesskapsfølelsen, besøke spennende lokalsamfunn og oppdage den fantastiske naturen i det arktiske eventyret – alt i trygge omgivelser. Vi gjør reisen til en opplevelse – for deg og Nord-Norge – the Arctic way.

 

Start din drømmereise her:
  Busssring
   The Arctic Route
   The Arctic Route


Country of origin: Norway

Bedrift langs Nordlysvegen?

MyStory-prosjektet fremmer små reiselivsbedrifter langs Nordlysveien gjennom historiefortelling og digital markedsføring.

MyStory prosjekt

Ønsker du å snakke med noen om Our Stories?

FINLAND

Saila Puukko
Lapland UAS

Kauppakatu 58
95400 Tornio

+358 (0)40 7528573

FINLAND

Elina Söderström
Studio E-City ky

Saarenpäänkatu 39
95430 Tornio

+358 (0)44 0931214

NORGE

Inger Birkelund
ihana! as

Hovedveien 2
N-9151 Storslett

+47 92055728

SVERIGE

Annika Kronqvist
Svefi Academy

Torget 3
SE-953 32 Haparanda

+46 922 688 17

SVERIGE

Erling Fredriksson
JORD Ek. För.

Kyrkbacken 21
980 61 Tärendö
0046-(0)978-718 39
0046-(0)70-5478789

Alle rettigheter reservert | Our Stories
Design & kode: Gnist / Anna Koi