10.4.2017

Innsamling av fortellinger i Nordreisa/Story Collection in Nordreisa

Categories: Stories

Our Stories besøkte Straumfjord skole i Nordreisa på vår Road Trip i februar. 11 elever og 1 lærer ble filmintervjuet, og vi er svært glad for å få lytte til deres fortellinger. Samtidig fikk vi noen illustrasjoner: Hva er det aller beste med å bo der akkurat du bor?

Our stories vistited Straumfjord School in Nordreisa as part of our road trip in February. 11 pupils and one teacher was filmed while interviewed, and we are very glad to get to listen to their stories. Pupils also made illustrations to the question: what is the best about living where you live?

 

Signe, 6.trinn:

Jeg heter Signe. Dette bildet er fra oppe ved jordene, vi har ganske mange jorder siden vi har fjøs.  Og så e det noen hauger, og den største haugen bruker jeg å ri til. Når jeg står der oppe med hesten min, så bruker han alltid å stoppe opp. Og så bruker han å se ut over hele Storvika. Det er veldig fin utsikt derfra. Han ser ganske fornøyd ut når han bare står der og ser. Og så bruke vi å trene på det jordet. Det er et hus og en gård bak i der, men der bor det ingen. Huset hører til nabogården vår. Jeg bruker å ri der ganske ofte, så jeg liker den plassen veldig godt.

My name is Signe. This picture is from the fields, we have quite a lot of fields as we have a barn. There are also some hills and I often ride to the largest one. When I am up there with my horse he always stops. Then he looks out over Storvik. There are very fine views from the hill. He looks very contempt standing there, looking out.We also practice on the field. There is a house and a farm behind the field, but no one lives there. The house belongs to our neighbouring farm. I ride there pretty often, so I like this place very much.