30.3.2017

Innsamling av fortellinger i Nordreisa/Story Collection in Nordreisa

Categories: Stories

Our Stories besøkte Straumfjord skole i Nordreisa på vår Road Trip i februar. 11 elever og 1 lærer ble filmintervjuet, og vi er svært glad for å få lytte til deres fortellinger. Samtidig fikk vi noen illustrasjoner: Hva er det aller beste med å bo der akkurat du bor?

Our stories vistited Straumfjord School in Nordreisa as part of our road trip in February. 11 pupils and one teacher was filmed while interviewed, and we are very glad to get to listen to their stories. Pupils also made illustrations to the question: what is the best about living where you live?

Helena, 5.trinn:

Jeg har tegnet hest fordi jeg elsker hester. Her ser vi en som steiler i sneen.
I drew a horse because I love horses. Here is a horse that is stalling in the snow.